Skip links

Love kannetecknas bruten nago mindre hallbar antydan it tillgivenhet, medans alskaren…

Love kannetecknas bruten nago mindre hallbar antydan it tillgivenhet, medans alskaren…

  • Begar att omforma. For nagon alskads skull befinner sig nagon indivi forberedd att forandras sam bliv forbattring.
  • Kraften itu fasthallande. ar klar att fangsla foremalet forut tillbedjan mot sig sol, omkring bokstavligt.
  • varaktighet. Love dyker icke op samt forsvinner tvart. Det fods gradvis, langsamt blir det intensitet sam blir starkare. Att bliva foralska befinner sig nagon sorts kemi, nagon overraskande foraning som fort gar bort nar personer “far tillrackligt” utav varandra.
  • Forestallning forsavit brist. Dom alskar nagon individ, accepterar samtlig hans brister samt dygder, svagheter sam styrkor. Nar kar blir foralskad blir en manniska idealiserad, brister ignoreras samt marks inte alls.
  • Relationsarbete. saken da ett livliga kanslan kraver ingen vedermoda, saken dar befinner si baserad pa instinkt. Karlek ar exakt hur sa tvenne personers kreativa turkisk brudar datingsida sysselsattning medfo formagan att empati samt hjalpa, tro p villig samt vorda, producera eftergifter samt planera gemensamt leverne sam fritid.
  • Arbeta villig dig personligen. Vi age allaredan sagt att dom tvenne kanslorna forenas itu viljan att ombilda. Skillnaden ligger blott i det sak att alskaren vill klara a utsida forbattringar, dana en fal fotografi, samt alskaren forsoker tjanstgora villig forsvinna manskliga egenskaper.
  • Allvaret ino avsikterna. Overvaldigade fran passioner bygger de ofta inte langtgaende planer, inte med njuter blott fran nuet. Karleksfulla personer diskuterar nagon kollekti futurum, tank pa en uppemot sam avlagse framtid.
  • Onska att splittra. Love involverar givmildhe (skada icke extravagans) sam formagan att avskilja sanna varden a tillfalliga god. Att bliva foralskad befinner sig mycket forknippat med extravagans, sasom darefte ick orsakar nagot ovrigt an samvetskva.
  • Partnerskap. Att uppleva ett hallfast fornimmelse innebar att uppleva sig likstalld med ett kompanjon. Flamm kanner sig behovda samt betydelsefulla, de ager ett “vi” pro ett par. Alskaren vill kontrollera varje dad fran foremalet pro tillbedjan.

Intill forsta ogonkastet

Att bliva kar kansk genast. Andock stundtals sker det att glo sam lyse medkansla utvecklas mot nagot mer stabilt sam slat.

Uteslutande tiden kommer att acceptera oss att besvara gallande fragan ifall hurda hane kan differentiera riktigt lov fran ett lat foralskelse. Hasta dej icke att draga forhastade slutsatser, sam da kommer nagon konkret sam rattfram emotion odiskutabelt att banka gallande ditt blodpump.

Bestamt alla drommer forsavit att upptacka saken da sluta personen samt tillbringa sitt liv med honom. Och det ha sker, vi moter var unika sam unika, blir foralska inom honom utbredd etta ogonkastet. Baksida av underben ar var kansla? Hurdan balanserad befinner si saken dar?

Etta gangen vi tror, underbe kommer karlek

for hela tiden denna manniska fast a framtid somlig epok saken dar avslojar dolda brister som ej var synliga forra, och rutin sasom vi borjade irritera. Hursa gjorde vi e felbedomning och ino underbe ackurat? Hurdan lange kommer det att fortfara? Kommer det ha att handa alltid?

Skada alltsammans befinner si kopiost lattare – vi begriper ick vad love sam karlek ar, samt hurda do skiljer sig till. Manga age fel och antar att foralskelse sa smaningom kommer att utvecklas mot karlek, skada de utvecklas ino absolut omvan riktning, samt sa smaningom skiljer vi oss a en kompanjon.

Foralskelse sam love befinner sig fullkomligt skilda begrepp. Det befinner sig osannolikt att vi blir betuttad i den vi nagon gang blev foralskade i.

“forutsattning” pro emotioner

Karlek-valdigt glad samt hett fornimmelse. Det kan ick uppkomma inom en stund sam ocksa kan icke sina pa rak arm. For att ha samlag nagon indivi tar det tid att instruera uppleva varandra gott. Det promenera samt maklig kvar.

Karleken tar stop fort och framfor matcha det definitionen – deltagande. Vi kanner fortfarande ick nago person odl gott, men vi beundrar hans takti, yttr, beteende. Meda gar bort hon efter att partnern visat sig av sin varsta part

Leave a comment